وکیل مدافع رضا اسلامی گفت: اولین جلسه رسیدگی به اتهام موکلم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رسول کوهپایه زاده، وکیل مدافع رضا اسلامی اظهار کرد: امروز اولین جلسه رسیدگی به اتهام موکلم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و کیفرخواست قرائت شد و اتهام همکاری موکل با دولت متخاصم آمریکا به ایشان تفهیم شد که موکلم به دفاع از خود پرداخت. 
وی افزود: احتمالاً رسیدگی به این پرونده چندین جلسه ادامه خواهد داشت. منتظر ابلاغ بعدی دادگاه جهت تعیین وقت جلسه رسیدگی و ادامه رسیدگی هستیم.
لازم به ذکر است، رضا اسلامی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در اردیبهشت ماه بازداشت شد و اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به وی تفهیم اتهام شد.