جو بایدن با کسب 284 رأی الکترال، پیروز انتخابات 2020 شد.