وکیل متهم امامی در جلسه دادگاه مدعی شد که در سراسر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، به گزارشات سازمان بازرسی، سپاه و تحقیق و تفحص مجلس اشاره شده است اما ما اکنون در دادگاه توانسته‌ایم گزارش سازمان بازرسی را ببینیم. در همین رابطه قهرمانی با اشاره به تخلف یکی از نمایندگان مجلس گفت: به ما گزارش دادند و گفتند که یکی از نمایندگان مجلس پولی گرفته است، اما ما دو نفر را احضار کردیم و از آن‌ها بازجویی کردیم، اما به موضوعی بر نخوردیم و از آقای امامی و غندالی خواهش میکنیم سند ارائه دهند که آقایان نماینده پول گرفته که برای آقای امامی پرونده سازی کنند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رسیدگی به دوازدهمین جلسه پرونده اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان پرونده بانک سرمایه صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

ابتدای جلسه وکیل متهم امامی گفت: بخشی از اوراق پرونده جابجا شده و مربوط به منطقه بازپرسی است و تقاضا دارم که این موضوع مورد ملاحظه قرار گیرد.

وی با اشاره به اظهارات مهسا پیراسته گفت: اگر این اظهارات درست نبود چرا در کیفر خواست به آن اشاره شده است ما حق استماع اظهارات افرادی که به صحبت آن‌ها استناد شده را داریم.

وکیل متهم امامی گفت: دادگاه به ایرادات شکلی و ماهیتی چندان توجهی ندارد در کیفر خواستی که برایمان ارسال شده بخشی از یک نامه حذف شده، اما چرا مقام قضایی باید متنی از یک نامه را حذف کند.

این وکیل بیان کرد: آنچه مسلم است و آن توجه نشده این است که رسیدگی به اتهامات موکل بنده در دادسرا بر اساس قوانین نبوده ادات در زمان مدت بازداشت تحصیل دلیل داشته است.

وی ادامه داد: این تحصیل دلیل از طریق تحت فشار قرار دادن بوده و در سراسر تحت بازداشت بودن به گزارش‌های مختلفی اشاره شده، اما ما هنوز در دادگاه متوجه شدیم و نتوانستیم گزارش سازمان بازرسی را ببینیم امامی نه امام زاده است و نه اخلال گر و اینجا هرکس در جایگاه خودش قرار دارد.

قاضی مسعودی مقام با اشاره به صحبت‌های امامی گفت :وکیل متهم امامی گفت، شما آنقدر شکایت کرده اید که در سراسر تهران وقتی هرکس می‌گوید بسم الله شکایتی علیه او مطرح می‌کنید، اما رسیدگی به شکایت مراحل مخصوص به خود را دارد.

وکیل متهم امامی اظهار کرد: در رابطه با گران نمایی من از کارشناسان شکایت کردم، اما تحقیق و تفحص مجلس هنوز قطعی نشده‌ برای تحقیق و تفحص شکایت می‌کنیم می‌گویند که در شعبه باید رسیدگی صورت گیرد.

وی ادامه داد: چرا اداره آگاهی باید اعلام کند که اجازه دهید ضمانت نامه‌ها را ردیابی کنیم.

قاضی مسعودی مقام گفت: آیا شما خود این موارد را احراز کرده اید شما می‌گویید مبلغی به مجلس داده شده که این کار انجام شود، اما نمی‌توانید اینجا مجلس یک کشور را زیر سوال ببرید که اینکار را برای زمین زدن امامی انجام داده اند.

نماینده دادستان گفت: آقای غندالی در این باره به من موضوعی را گفتند و من هم دو نفر از مرتبطین آن را احضار کردم، اما تا به امروز ما با سندی برخورد نکرده ایم.

وی ادامه داد: در خصوص این ادعا که یک نماینده مجلس در کمیسیون تحقیق و تفحص وجه دریافت کرده درصورتی که دلیلی دارید ارائه دهید ما قطعا با او برخورد می‌کنیم ما معتقدیم این کمیسیون کمی کم کار کرده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما ماهیتی دفاع نمی‌کنید فقط می‌گوید ادله ناقص است و بعد می‌خواهید که دادگاه روی لایحه شما بنویسد که آیا ادله درست است یا ناقص،کجای آیین دادرسی کیفری گفته شده اگر عدل ناقص بود قاضی می‌تواند صورتجلسه کند در قانون آمده که قاضی می‌تواند بگوید که تحقیق شود.

وی ادامه داد: پشت حرف شما باید منطق باشد آیین دادرسی کیفری را اگر مرور کنید خوب است.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما سوء نیت عام را برای من مشخص کنید و بگویید منظورتان از علم چیست علم جزئی از سوء نیت عام است من متوجه نمی‌شوم شما چه می‌گویید شما می‌گویید نظرات متعدد است باید ابتدا شما علم و اراده را تبین کنید شما خارج از موضوع بحث می کنید.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی با شهروندان عادی تفاوت دارند اینکه بگوید نمی‌دانم، اما هزاران تعریف وجود دارد و در تمام دنیا این اصل موجود است.

وکیل متهم امامی گفت: این دادگاه می‌خواهد پس از پنج سال موکل را جراحی کنید درحالی که لازمه یک جراحی انجام آزمایشات بسیاری است.

وی ادامه داد: تاکنون دادسرا هیچ گونه دلیل قانونی ارائه نداده است ضمن آنکه باید شکات دلیل قانونی جرم را ارائه کند و سپس موکل پاسخگو باشد وقتی هنوز دلیلی ارائه نشده است شما پاسخ مجهول از موکل می‌خواهید.

وکیل متهم امامی گفت: از سویی دیگر بحث سوء نیت خاص، لازمه تحقق جرم است این درحالی است که تمام اتهامات انتسابی به اثبات نرسیده است و موکل هیچ سوء نیتی برای عدم بازپرداخت بانک نداشته است.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما از ابتدا تاکنون فقط یک حرف را می‌زنید و آن را مکررا تکرار می‌کنید دفاعی انجام نمی‌دهد.

در ادامه جلسه نماینده دادستان گفت: شما از روز بعد از ابتدا تاکنون‌ یک کلمه حسابی دفاع نکرده اید دادگاه می‌توانست مانند برخی دادگاه‌های دیگر بگوید که فقط آقای امامی دفاع کند و شما یک بار اجازه دفاع داشته باشید.

وی ادامه داد: ۵۰ صفحه برای شما نوشتند و از ابتدا هم آن را می‌خوانید این دادگاه خسته کننده شده است ما آن همه از ضمانت‌نامه صحبت کردیم، اما شما هیچ چیزی نمی‌گوید حتی از حقوق موکلتان هم دفاع نمی‌کنید.

قهرمانی گفت: آیا آگاهی می‌تواند تشخیص دهد؟ ما ضابطانی داریم یک بخشی را به آگاهی یک بخشی را به اطلاعات سپاه داده ایم، اما آیا آگاهی مرجع نقض تحقیقات است؟ خیر بلکه قاضی است که می‌تواند نقض کند.

نماینده دادستان گفت: پرونده که به آگاهی رفته مربوط به پولشویی است.

وی ادامه داد: دادگاه را متهم می‌کنند که پرونده مهندسی می‌شود، اما آقایان خودتان مهندس هستید مواردی که ارتباطی به این دادگاه ندارد را بیان می‌کنید دادگاه کیفری اینجا به اصل رسیدگی میکند.

قهرمانی گفت: ما هنوز اتهامات مهم آقای امامی را توضیح نداده ایم و اگر بخواهیم بر اساس ماده ۲۱۹ آیین دادرسی کیفری قرار وثیقه صادر کنیم فکر کنم که باید حدوداً ۵ الی ۶ هزار میلیارد تومان وثیقه صادر کنیم، اما با ۴۵۰ میلیارد تومان وثیقه صادر کردیم. هزار و ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات گرفته شده است.

نماینده دادستان با اشاره به شاهد گفت: شهود موارد مخصوص به خود را دارد، این افرادی که آمده اند مطلع هستند، بگوید این‌ها چه حرف‌هایی است که زده می‌شود این موارد را به کارآموزان قضایی می‌گوییم شما که در دستگاه قضایی هستید.

وی گفت: ما در ضمانت نامه به افراد مختلفی استناد کردیم، اما شما درباره آن‌ها هیچ چیزی نگفتید این‌ها چه ارتباطی به خانم پیراسته دارد که از آن حرف میزنید؟

قهرمانی خطاب به متهم امامی گفت: وکیل تان باید از شما دفاع کند نه اینکه اینجا مقاله خوانی کند حق شما دفاع است شما ۶۰۰ میلیون به وکیل تان پول داده اید که البته ما سند داریم بیشتر از آن است، اما این وکیل باید از حقوق شما دفاع کند و اینکه اینگونه موارد را مطرح کند.

قهرمان خطاب به وکیل متهم امام گفت: فکر می‌کنید که اگر مقاله خوانی را ادامه دهید طولانی کنید من نمی‌توانم دفاع کنم؟ خیر من دفاع می‌کنم من که ساکت نمی‌نشینم مهسا پیراسته همسر اول آقای امامی بوده و مژگان پیراسته همسر خانم اول ایشان بوده، اما متوجه شده ایم که او سوء نیتی نداشته است و اصلا در روند دریافت ضمانت نامه نبودند.

وی ادامه داد: خانم پیراسته و آقای امامی خرداد ۹۳ از یکدیگر جدا شدند، اما اصل ضمانت نامه مربوط به بعد از خرداد ۹۳ است.

وی با اشاره به صحبت وکیل متهم مبنی بر اینکه چرا گزارش سازمان بازرسی خوانده نمی‌شود گفت:گزارش را سازمان بازرسی بررسی کرده، اما چرا باید این گزارش را اینجا بخوانیم و وقت همه را به بگیریم.

قهرمانی با اشاره به تخلف یکی از نمایندگان مجلس گفت: به ما گزارش دادند و گفتند که یکی از نمایندگان مجلس پولی گرفته است، اما ما دو نفر را احضار کردیم و از آن‌ها بازجویی کردیم، اما به موضوعی بر نخوردیم و از آقای امامی و غندالی خواهش میکنیم سند ارائه دهند که آقایان نماینده پول گرفته که برای آقای امامی پرونده سازی کنند.