قیمت انواع پراید در آخرین روز هفته در بازار اعلام شد .

جدیدترین قیمت پراید دربازار؛ پراید به 125 میلیون تومان رسید