قیمت انواع پراید در آخرین روز هفته در بازار اعلام شد .