فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و رأی دهی الکترونیک اولویت می یابد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

آشنا مشاور رییس جمهور در توییتى نوشت:

برگزاری انتخابات در فضای کرونایی یا غیر کرونایی! رقابت انتخاباتی در عصر کرونا برای سیاست گذاران، برگزار کنندگان، رسانه‌ها، احزاب و رأی دهندگان جنبه‌های بدیع و ناشناخته‌ای دارد.

از سخنرانی های شورآفرین خبری نیست و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و رأی دهی الکترونیک اولویت می یابد.