جلسه سران سه قوه به میزبانی رئیس قوه قضائیه آغاز شد.