عطاءالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصلاحات، در توئیت به تمجید از سید حسن نصرالله پرداخت.