در حالی که قرعه شماره 3 از سوی کاندیدای دیگری انتخاب شده بود، وقتی که نوبت به انتخاب قرعه توسط محسن مهرعلیزاده نامزد اصلاح طلب انتخابات رسید، او با فراموشی این نکته، دوباره شماره 3 را انتخاب کرد، که مجری پاسخ داد که این شماره را قبلا انتخاب کرده‌اند و از دایره قرعه خارج شده است و از مهرعلیزاده خواست از میان قرعه‌های باقیمانده،‌ یکی را انتخاب کند.