همتی گفت: بقیه کاندیداها قسم بخورد که پوششی نیستند و تا آخر انتخابات حضور دارند تا جوابشان را بدهم.

حجم ویدیو: 7.77M | مدت زمان ویدیو: 00:04:03