پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: 

چه کسانی به سفارت عربستان حمله می‌کنند و ارزش پول ملت را پایین می‌آورند؟

رانت‌خواران در اقتصاد، فرهنگ و جامعه چنبره زده‌اند، باید مشت آن‌ها را باز کنیم.

ما در زندگی اجتماعی و اقتصادیمان باید تجدید نظر کنیم، من آمدم این روند را تغییر بدهم.

من می‌گویم تحریم باعث مشکل اقتصادی شده، اما دوستان قبول نمی‌کنند.

سالی بیست درصد، سود کاسبان تحریم از حجم تجارت خارجی ایران است.