فارس/ وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به اینکه طالبان درک کرده‌ بدون حمایت خارجی نمی توانند کار کنند، گفت: اعتماد به طالبان با اجرای واقعی تعهدات و سخنان آنها حاصل خواهد شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

«شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه پاکستان گفت: طالبان درک کرده‌اند که بدون حمایت خارجی نمی توانند کار کنند و جهان باید کسانی که صلح در افغانستان را خراب می کنند، بشناسد.

قریشی افزود: در مورد اوضاع افغانستان با وزیر امور خارجه آلمان تماس تلفنی برقرار شده و رایزنی کردیم که این قبیل اقدامات، امکان آشنایی و درک بهتر و بیشتر شرایط واقعی افغانستان فراهم می کند.

وی با تأکید بر اینکه حقوق بشر باید در افغانستان رعایت شود، تصریح کرد: دولت «اشرف غنی» تصویری از این کشور ارائه می‌داد که همه چیز در افغانستان خوب است در حالی که دروغ می‌گفتند و تصویری غلط ارائه می کردند  به همین دلیل نتوانستند بر اوضاع مسلط شده و زمین خوردند.

قریشی یادآور شد: حتی وقتی طالبان وارد کابل شدند، با هیچ مقاومتی روبرو نشدند. اظهارات اخیر رهبران و مقامات طالبان مثبت و دلگرم کننده است و به زودی خواسته های خود را اعلام خواهند کرد.

به گفته وی، جامعه بین الملل باید واقعیت‌های امروز افغانستان را ارزیابی و درک کرده مسیر درستی برای آینده انتخاب کند.

قریشی افزود: پاکستان بر ارتباط و تعامل مداوم با افغانستان اصرار دارد. اعتماد به طالبان نیز با اجرای واقعی تعهدات و سخنان آنها حاصل خواهد شد. طالبان باید به حقوق بشر و ارزشهای جهانی احترام بگذارند.