جلسه هیات وزیران بعداز ظهر یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه اعضای دولت به «صادق خلیلیان» به سمت استاندار منتخب خوزستان رأی اعتماد دادند. / تسنیم