نظر وزیر امور خارجه درباره مذاکره مستقیم با آمریکا را در این ویدئو مشاهده کنید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نظر وزیر امور خارجه درباره مذاکره مستقیم با آمریکا را در این ویدئو مشاهده کنید.