عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی می‌گوید: پیش ثبت‌نام امری محرمانه است اصل ثبت‌نام مربوط به ۲۷ مهرماه است اما در مجموع ثبت‌نام محرمانه است.

پاسخ محسن هاشمی به سوالی درخصوص حضورش در انتخابات: پیش ثبت‌نام محرمانه است
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی می‌گوید: پیش ثبت‌نام امری محرمانه است اصل ثبت‌نام مربوط به ۲۷ مهرماه است اما در مجموع ثبت‌نام محرمانه است.

محسن هاشمی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با مُنیبان در پاسخ به اینکه با توجه به شروع پیش ثبت ‌نام انتخابات مجلس دوازدهم، شما در انتخابات به عنوان داوطلب حضور پیدا می‌کنید، گفت: پیش ثبت‌نام امری محرمانه است اصل ثبت‌ نام مربوط به ۲۷ مهرماه است اما در مجموع ثبت ‌نام محرمانه است.

او در واکنش به اینکه اما برخی چهره‌ها اعلام کردند که در پیش ثبت ‌نام شرکت کردند، افزود: رحیمی جهان آبادی خودش خواسته که ثبت ‌نامش را علنی کند اما در مجموع پیش ثبت‌ نام محرمانه است.