سریع القلم می گوید: دولت ها در ایران نقش کلیدی در اداره کشور نداشته اند و حداقل در سیاست خارجی و امنیت ملی دارای نقش حداقلی هستند.

سریع‌القلم: دولت‌ها در ایران نقش کلیدی در اداره کشور نداشته‌اند
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سریع القلم می گوید: دولت ها در ایران نقش کلیدی در اداره کشور نداشته اند و حداقل در سیاست خارجی و امنیت ملی دارای نقش حداقلی هستند.

محمود سریع القلم، تحلیلگر و استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در بخشی از گفتگو، با اشاره به اهداف برگزاری انتخابات در کشورهای مختلف، گفت: «در کشوری مثل اندونزی و مکزیک مردم با مشاهده دولت ناکارآمد به دولت دیگری رای می دهند. در این رویکرد مردم دائم در حال تست کردن دولت ها هستند تا آن نیرویی که توانمندتر است، بتواند به قدرت برسد و مسایل را حل کند. اساسا منطق انتخابات این است که آیا دولت حاضر می تواند چالش های ما را حل کند یا خیر؟ اگر نتوانست دور بعد دیگر به دولت حاضر رای نمی دهند.»

وی افزود: «اما درباره دولت ها در ایران باید بگویم که دولت ها در ایران نقش کلیدی در اداره کشور نداشته اند. دولت در ایران حداقل در سیاست خارجی و امنیت ملی دارای نقش حداقلی است. اگر هم در شرایط کنونی بخواهیم بهبودی ایجاد بکنیم نقطه ثقل آن باید ایجاد بهبود در سیاست خارجی باشد.»

سریع القلم در پاسخ به سوالی پیرامون ارتباط بین برون رفت ایران از شرایط کنونی و انتخابات مجلس گفت: «در انتخابات مجلس ابتدا انتخاب شوندگان، باید افرادی متخصص باشند، به نحوی که کاندیدا عمر گذاشته تا ابعاد پیچیده یک موضوع را درک بکند. دومین شاخص تسلط بر یک زبان خارجی است. با توجه به این دو شاخص باید انتخابات با گزینش نیروهای تخصصی همراه باشد. به میزانی که یک نفر جهان را بهتر می شناسد بهتر می تواند حوزه کاری خودش را در شبکه جهانی درک بکند.»

وی تاکید کرد: «من فکر می کنم راه برون رفت از این وضعیت دست یافتن به شناخت دقیق تر از نظام بین الملل است، تا آن جا که می توانیم باید شناخت بهتری از اقتصاد و سیاست بین الملل به دست بیاوریم. در صورت چنین شناختی شاید مکانیزم هایی شناسایی شود تا افراد مصونیت داشته باشند تا بتوانند سیاستگزاری ها را تغییر بدهند.»