حزب کارگزاران سازندگی هم دوگانه بازی می‌کند و هم به انتخابات نگاهی ابزارگونه دارد.

هم‌نوایی تدریجی کارگزاران با رادیکال‌ها؟
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: انتخابات برای اصلاح‌طلبان به یک چالش بزرگ تبدل شده است. طیف رادیکال جبهه اصلاحات مدت‌هاست که نوای تحریم را سر می‌دهند و طیف میانه‌روی آنها سعی می‌کردند به نوعی رادیکال‌ها را مجاب کنند که باید در انتخابات شرکت کنیم. این کشمکش در مقاطعی بالا هم گرفته است و هر دو طرف به یکدیگر هجمه‌هایی وارد کرده‌اند؛ مثلا طیف رادیکال میانه‌رو و به ویژه حزب کارگزاران را محافظه‌کار نامیده‌اند و میانه‌روها هم رادیکال‌ها نیروهایی شبیه به اپوزیسیون معرفی کرده‌اند. اما هر چه به انتخابات نزدیک می‌شویم، فضا را قدری متفاوت می‌بینیم؛ به طوری که شاهدیم به جای آنکه میانه‌رو بر رادیکال‌ها تأثیرگذار باشند، این رادیکال‌ها بوده‌اند که میانه‌روها متأثر از نظرات خود کرده‌اند.

کافی است به سخنان اخیر حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، نگاهی بیندازیم تا روشن شود که مرعشی گرچه هنوز می‌گوید کارگزاران در انتخابات شرکت می‌کند اما ضمن این حرف همان حرف‌هایی را می‌زند که برای مثال نیرویی رادیکال همچون عباس عبدی بر زبان می‌آورد. اکنون می‌بینیم که مرعشی هم علیه شورای نگهبان و نهادهای نظارتی موضع‌گیری می‌کند، می‌گوید انتخابات برگ سوخته‌ای برای اصلاح‌طلبان است و سیستم سیاسی را متهم می‌کند که نمی‌گذارد جریان آزادانه‌ای در انتخابات وجود داشته است.

کلیدواژه‌ »خالص‌سازی» را هم همه اصلاح‌طلبان تکرار می‌کنند؛ از مرعشیِ کارگزارانی تا نزدیکان خاتمی و اتحاد ملتی‌ها و حتی نزدیکان روحانی. چنین مسیری دو موضوع را عیان می‌کند؛ نخست آنکه کارگزاران به انتخابات نگاهی ابزارگونه دارد تا یا بتواند نیروهایش را به مجلس بفرستد و اگر هم نشد دستِ‌کم به نظام بگوید که با اپوزیسیون‌های داخلی فاصله دارم. دوم آنکه کارگزاران از آن سو هم در میان تندروها مورد غضب قرار نگیرد.

اکنون کارگزاران دوگانه بازی می‌کند اما این روند به شکل کنونی باقی نمی‌ماند و در نهایت این حزب سیاست‌باز باید موضع دقیق خود را روشن کند؛ هرچند همین حالا هم گرایش‌های این حزب به رادیکال‌شدن دیده می‌شود.