سخنگوی دولت ژاپن توضیحاتی در مورد میانجی‌گری میان ایران و آمریکا ارائه کرد.

آیا این خبر مفید بود؟