خبرنگار برجسته آمریکایی برخی خواسته های ترامپ را همانند خواسته محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۹ توصیف کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

کریستین امانپور خبرنگار برجسته آمریکایی با اشاره به درخواست ترامپ برای توقف شمارش آراء به شبیه سازی اظهارت او در کنفرانس مطبوعاتی دیشبش پرداخت. امانپور که تبار ایرانی دارد مدعی شد: در دوران کاری که او انتخابات را پوشش داده آخرین رئیس جمهوری که  خواستار توقف شمارش آراء بوده محمود احمدی نژاد است.