رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفت: از امروز به بعد دوران را باید دوران پسا کرونا ببینیم.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مهمترین بخش اظهارات حسن روحانی به شرح زیر است:

امروز امنیت ملی بعد از حضور مردم، توسط نیروهای مسلح ایجاد می شود.  

* سه تصمیم دیروز در ستاد اقتصادی دولت گرفتیم. تصمیم اول درباره بخش کشاورزی بود.

* امنیت غذایی برای یک کشور مهم است.

* 105 روز دیگر دولت پایان می یابد.

* از امروز به بعد دوران را باید دوران پسا کرونا ببینیم.

* امروز باید جهان پس از کرونا را ببینیم.

* ما فکر می کردیم برخی از بیماری های مسری به تاریخ پیوسته است.

* باید بهداشت و سلامت مسئله اول باشد و در نظر بگیریم که قرار هست هر لحظه با یک پاندمی مواجه شویم.

* نمی دانیم پایان ویروس چه زمانی است.

* هر کجا یک ویروس جدید ظهور و بروز پیدا می کند البته همان ویروس است و فقط جهش های آن تغییر کرده است.