رستم قاسمی اعلام کرد که داوطلب انتخابات ریاست جمهوری می شود