امیرعلی  ابوالفتح

امیرعلی ابوالفتح

کارشناس مسائل آمریکا

 

بیوگرافی

مدرک تحصیلی

سوابق کاری

توضیحات

مقالات