کیفیت مناظره‌های انتخاباتی را می‌شود ارزیابی کرد و بر اساس معیار‌های مختلف، به آنها نمره و امتیاز داد. حتما به چگونگی برگزاری مناظرات، وقت محدود نامزدها، پراکندگی پرسش‌ها، و کلی‌گویی در برخی پاسخ‌ها، نقد‌های جدی وارد است، که از سوی برخی نامزد‌های دیگر تذکر داده شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

یک ایراد مهم دیگر، این است که مجری اجازه ندارد هنگام حاشیه رفتن نامزد‌ها، تذکر بدهد و او را وادار کند به جای حاشیه‌پردازی، در چارچوب پرسش پاسخ دهد.

ایراد بعدی، بد اخلاقی و تهمت و توهین، در کنار آسمان و ریسمان کردن برخی نامزد‌هاست؛ انگار که گفته‌هایشان، از مغز خود آنها تراوش نمی‌کند و مأمور شده‌اند تیر‌های تهمت را - ولو بی‌موقع و گل‌درشت! - به سمت نامزد هدف‌گذاری شده از بیرون شلیک کنند.

نقد‌ها در جای خود محترم و قابل بررسی است. اما نباید در دام دو گروه عصبانی از اصل مناظره افتاد. یکی محافل «ضد انتخابات»، که با انگیزه‌های مختلف، از قبل بنا داشته‌اند اصل انتخابات را بزنند و مانع مشارکت مردم شوند. دوم، برخی مدیران اجرایی بی‌کفایت که مناظره را زنگ حساب در پیشگاه مردم می‌بینند و آن را ناخوش می‌دارند.

این دو طیف، در یک هم‌پوشانی مشترک، دو کار را انجام دادند: اولا از طریق برخی نامزدها، کوشیدند فضای منطقی مناظره را با بداخلاقی، لجن‌مال کنند و از چشم مردم بیندازند. ثانیا با همین مهندسی، به مردم این‌گونه القا می‌کنند که مناظره‌ها، بی‌ارزش است؛ نه باید دید و نه براساس آن، ارزیابی کرد و تصمیم گرفت.

برخلاف این سوءقصد(!) باید گفت در همین مناظره‌ها، خیلی چیز‌ها دستگیر مردم شد. اینکه چه کسانی اخلاق را مراعات می‌کنند و چه کسانی می‌خواهند با غبارآلود و ملتهب کردن فضا، قدرت تشخیص را از مردم بگیرند؟ چه کسانی قاعده‌مند، و با برنامه و کارنامه حرف می‌زنند و کدام نامزد‌ها، از قاعده و برنامه و کارنامه‌ گریزانند؟ چه کسانی ژست تکنوکراسی و احترام به تخصص می‌گیرند، اما غیرکارشناسی‌ترین و سخیف‌ترین دعاوی دیکته شده را بی‌محابا بازگو می‌کنند.

مناظره‌ها را همچنین می‌توان با مناظرات سه دوره قبل (سال‌های 88 و 92 و 96) مقایسه کرد. روشن است که با وجود رسوب و تکرار برخی بداخلاقی‌های گذشته در میان شماری از نامزد‌ها، مباحث چقدر عمق پیدا کرده و برخی نامزد‌ها چقدر با تسلط و مطالعه و انباشت تجربه سخن می‌گویند.

انصافا در مناظرات اخیر، نکات کاربردی و عملیاتی بسیار خوبی از سوی برخی نامزدها بیان شد که می‌تواند راهگشای دولت جدید در اصلاح رویه‌های غلط مدیریتی باشد. این یک پیشرفت مهم در فرهنگ سیاسی و نخبگانی کشور است.

در مجموع و در مقایسه با روند مناظره‌های ادوار گذشته، می‌توان نمره قبولی به مناظرات فعلی داد و ضمنا با نقد دقیق، به ارتقای کیفیت آن همت گماشت.

محمد ایمانی