درباره ما

مثلث آنلاین فعالیت خبری خود را از سال 1388 آغاز کرده است . این سایت خبری اگر چه بیشتر فضای خود را به انتشار اخبار سیاسی اختصاص داده است اما تلاش کرده اخبار سایر حوزه های خبری از جمله ، اقتصادی ،اجتماعی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی را نیز پوشش دهد. مثلث آنلاین البته با انتشار عکس های جذاب و تصاویر خبری برای جلب نظر مخاطبان خود نیز کوشش کرده است.